ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት እዚ

Skills2Work

ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት እዚ

FromSkills2Work ዲጂታዊ ሚድያዊ መድረኽ ናይ’ዚ Skills2Work ዝተሰምየ ፕሮጀክት ኰይኑ፡ ንተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ መሰል ውሕስነት፡ ወከልቲ ጕጅለታት ስደተኛታት፡ ኣስራሕቲ፡ ከባብያውያን መንግስታውያን ምምሕዳራት፡ ከምኡ’ውን ነተን ኣብ’ዘን ዚስዕባ 9 ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝርከባ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዝምልከት ሓበሬታ የስንቕ፦ ቤልጂዩም፡ ሃንጋሪ፡ ኣየርላንድ፡ ኢጣልያ፡ ኔዘርላንድስ፡ ሪፓብሊክ ስሎቫኪያ፡ ስሎቬንያ፡ ስጳኛን ዓዲ እንግሊዝን።

ፕሮጀክት Skills2Work፡ ቅልጡፍ መስርሕ ምርግጋጽ ሓቅነት ናይ ወግዓውያንን ዘይወግዓውያንን ሞያታትን ሞያዊ ብቕዓታትን ብምሕያል፡ ውህደት ዕዳጋ ዕዮ ናይ ተረባሕቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት* ኣብ ምስሳን ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መዳይ ዓቕሚ ምቕባል ሰራሕተኛታት ኰነ ዓቕሚ ናይ ዝምልከቶም ትካላት መዚ፡ ኣካላት መንጎኝነትን ኣስራሕትን ደገፍ ብምግባር፡ ከምኡ’ውን ንመስርሕ ምርካብ ተቐባልነት ሞያታትን ሞያውያን ወረቓቕትን ናይ ተረባሕቲ ዓለም-ለኻዊ መሰል ውሕስነት ብዝምልከት ቀረብ ሓበሬታ ብምውሓስ ዝትግበር እዩ። 

እዚ ፕሮጀክት እዚ ካብ ጥሪ 2016 ተግባራዊ ኰይኑ ዝቕጽል ዘሎን ክሳብ ታሕሳስ 2017 ዝቕጽልን እዩ። ንጥፈታት ናይ’ዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ’ተን ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለወን 9 ሃገራት ይሰላሰሉ።

ኣብ እዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚኣ፡ ን Skills2Work ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

*ተረባሒ መሰል ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት’ ክበሃል እንከሎ፡ ብሓንቲ ሃገር ከም ዕቑብ ስደተኛ ወይ ከኣ ብሰብኣዊ መሰል ተቐባልነት ንዝረኸበ ውልቀ-ሰብ ዝውክል እዩ።

ኣድራሻ

ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚኣ ብዝምልከት ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህልወኩም ወይ ንፕሮጀክት Skills2Work ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ምስእትደልዩ፡ ብኽብረትኩም በዚ ዚስዕብ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ጽሓፉልና፦ NLintegration@iom.int 

ኣብ እዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ</ እዚኣ፡ ን Skills2Work ብዝምልከት ኰነ ብዛዕባ እቶም ኣብ ኔዘርላንድስ ዝሰላሰሉ ናይ IOM ንጥፈታት ተወሳኺ ሓበሬታ ከተንብቡ ትኽእሉ። ኣብ’ዚ ብምጥዋቕ ነታ ጠቕላሊ መርበብ ሓበሬታ ናይ IOM ክትከፍትዋ ትእኽሉ።

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ