ናይ ብራስልስ ሓደሽቲ መፃእቲ ሰባት ምትሕብባር ኣብ ናይ ፍሌሚሽን ዋሎንን ሕጊ ኣሎ፣ ስለዚ ሓደሽቲ መፃእቲ ካብ ናይ ፍሌሚሽን ዋሎንን ኮርስታት መሪፆም ክወስዱ ይኽእሉ።

ብራስልስ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ምትሕብባር ሓገዝ ኣዳልያ ትርከብ፣ እቲ ናይ ፍሌሚሽ ከባቢ ኮሚሽን (VGC) ንናይ ደች ተዛረብቲ ከባ ሓላፍነት ይወስድ፣ እቲ ናይ ፈረንሳይ ከባቢ ኮሚሽን (COCOF) ድማ ናይ ፈረንሳይ ተዛረብቲ ከባቢ ምትሕብባር ፖሊሲ ሓላፍነት ይወስድ። ና ምትሕብባር ኮርስታት ኣብ መምርሒ፣ ናይ ስራሕ ቆፀራ ውልቃዊ ምኽሪ፣ ናይ ቋንቋ ክትትልን ናይ ሞያ ስልጣናን። ናይ ብራስልስ ናይ ስራሕ ፈቓድ ማመልከቻ ካብ እተን 19 ቤት ማዘጋጃታት ናብ ሓዲአን ክርከብ ኣለዎ፣ እዚ ድማ ናብ ናይ ብራስለስ ክልል ክለኣኽ ኣለዎ እዚ ድማ ዝተወሰነ ግዘ ክወስድ ይኽእል እዩ።    
ቤልጅየም
ቤልጂየም
ብራስልስ
ቤልጅየም

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ