ናይ ባህሊ ምትእትታውን ፍልልይን ቁፅፅር

ኣብ እዚ ክፍሊ እዚ ብዛዕባ ናይ ባህሊታት ምትእትታውን ፍልልይ ምቁፅፃርን ስልጠና ዝህቡ ትካላት ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ