ናይ ስራሕ መምርሒ

ኣብዚ ክፍሊ እዚ፣ ብዛዕባ ስደተኛታት ስራሕ ንክረኽቡ ናይ ስልጠና ዕድል፣ ናይ ስራሕ ምድላይ መምርሒ ወይ ላዕለዋይ ናይ ትምህርቲ ፕሮግማራት ዘቕርቡ ትካላት ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ