ትካላት

ኣብዚ ክፍሊ እዚ፣ ብዛዕባ ንናይ ሃንጋሪ ስደተኛታት ሰፊሕ ሓገዝ ዝህቡ ዓለም ለኻዊ ትካላት፣ NGOs ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ርዕይቶ መቕረቢ ፎርም


ነዛ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሻ ምእንቲ ክሕግዘና፡ ብኽብረትኩም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ሕትት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ምልኡልና

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ