ሓበሬታንሓለፍቲ

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

ኣብ እዚ ገፅ እዚ ስደተኛ ስራሕ ክቖፅሩ ንዝደለዩ ሰባት ሓበሬታ ይርከብ።


   

 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ