ሓበሪታ ን ስደተኛ

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ኣብዚ ገጽ ኩሉ ትደልይዎ ብዛዕባ ናይ ስፒን ሊበር ማርኪት ብ ሞያና ዲፕሎማ ኣፍልጦ፣ ሕግን ደንብን፣ ን ስራሕ ድዩወይስ ትምህርቲ ዝደሊና ስልጠና ወይም ኮርስ ናይ ምውሳድን ተግንዩ።  

 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ