ዛንታታት ዓወት

እዞም ኣብ’ዚ ገጽ እዚ ዝእንገዱ ናይ ዓወት ዛንታታት፡ ውልቃውያን ጸብጻባት ናይ መርሓ-ጐደና ዕዮ ስደተኛታት እዮም። ብመንጽረ-ኣረኣእያ ኣስራሕቲን ሰራሕተኛታትን፡ ምስ ጉዳይ ውህደት ዕዳጋ ዕዮ ፊት-ንፊት ዘጋጥሙ ኰይኖም፡ ምስ’ቲ ‘ምርካብ ተቐባልነት ናይ ሞያን ብቕዓትን’ ዝብል ቴማ ድማ ንጹር ምትእስሳር ኣለዎም።

ዛንታታት ዓወት ካብ መላእ እተን ኣብ ፕሮጀክት Skills2Work ዝሳተፋ 9 ሃገራት ይእከቡ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ዝያዳ ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዛንታታት ኣብ’ዚ ገጽ እዚ ክሕተሙ እዮም።

 
 
 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ