ሓበሬታ ንግልጋሎት ወሃብቲ

ንስደተኛታት ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ዶ?

ሓገዝ ክተቕርቡ ትደልዩ ኣለኹም?

እዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ንስደተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ ምቁጻር ሓገዝን ናይ ምውሕሃድ ሓገዝ ዝህቡ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ