ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

ሓገዝ ክተቕርቡ ትደልዩ ኣለኹም?

መእተዊ

ኣብ እዚ ገፅ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት፣ ትካላትን ንስደተኛታት ሓገዝ ምውሃብን ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ