ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

ንስደተኛታት ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ዶ?

ንስደተኛታት ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ዶ?

ኣብዚ ገፅ ብዙሕ ሐበሬታታት ትረኽቡ ትኽእሉ ብፍላይ እዚ አገልግሎት ንእትህቡ ትካላትን ንስድተኛታት ክትድግፉ እትደልዩን።

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ