ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

Are you looking to provide support to refugees?

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

This page provides information for service providers supporting refugees in their process of labour market integration.

 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ