ሓበሬታንሓለፍቲ

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

ኣብ እዚ ገፅ እዚ ንናይ ዌልስ ስደተኛታት ክቖፅሩ ዝደልዩ ሓለፍቲ፣ ብዛዕባ ስደተኛ ስራሕ ምቑፃር ክፈልጥዎ ዝደልይዎ ነገር ሓበሬታ ይህብ።

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ