ሓበሬታንስደተኛታት

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ኣብ እዚ ገፅ እዚ ብዛዕባ ናይ ዌልስ ስራሕ ዕዳጋ፣ ትምህርቲ፣ ክእለትን ዲፕሎማ ኣፍልጦ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ