ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

ሓገዝ ክተቕርቡ ትደልዩ ኣለኹም?

ሓገዝ ክተቕርቡ ትደልዩ ኣለኹም?

ኣብዚ ገጽ እዚ ንሰደተኛታት ከመይ ከም ዝሕገዝን እና ኣብ ዊየልስ ዘሎ ናይ ስራሕ እዳጋ ተሳትፎ ዝህብር ሓበሪታ ትረኽቡ።

 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ