ሓበሬታንግልጋሎትወሃብቲ

ንስደተኛታት ሓገዝ ክትህቡ ትደልዩ ዶ?

ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድዮም ደልዮም?

ኣብዚ ገጽ ኣብ ስሎቫኪያ ስደተኛ ክቆጽር ዝደሊ ሓላፊ ዘድሊዎ ነገራት ይረኽቡ። ኣብዚ ገጽ ን ስደተኛታት ዝረድኡ ዝተፈላለዩ መንግስታውን መንግስታዊ ዘይኾኑ ድርጅታት ይረኽቡ

መጠለያ ዝደለዩ ወገናት ናይ መጠለያ ኣፕሊኪስን ምስኣእተዉ ነጻ ናይ 9 ወርሒ ሊበር ይበጽሖም። ኩሎም ስደተኛታት ነጻ ዝኾነ ናይ ሊበር ዕዳጋ ኣለዎም፣ ቀጥታ ድሕሪ ነባራይነቶም ምስተቀበሉ። ኣብ ሊበር ዕዳጋ፣ ስደተኛታት ከም ናይ ስሎቫክ ዜጋታት ተመሳሳሊ ሕጋዊ መብት ኣለዎም፣ i.e ተመሳሳሊ መሰልን ግዲታን ኣለዎም፣ ናይ ስራሕ ፍቃድ ብዘይ ድሊ መንገዲ

እቲ ሓላፊ ብዛዕባ ስደተኛ ምቑፃሩ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲታት ንእቲ ናይቲ ከባቢ ስራሕ ዕዳጋ ቢሮ ከፍልጥ ይግደድ።

ኣብ ታሕቲ ናይ መንግስታዊ ድርጅታት ዝኾኑ ስልኪ ቁጽሪ ይረኽቡ፣ ሓላፍነቶም ድም ን ሊበር ዝተወሃዱ ከም NGOs ዝተወሳሰበ ግልጋሎት ዝህቡ።


 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ