ሓበሬታንሓለፍቲ

ስደተኛ ሰብ ስራሕ ክትቆፅሩ ትደልዩ ዶ?

መእተዊ

ስደተኛታት ስራሕ ምቑፃር ነቲ ትካልን ነቲ ስደተኛን ጠቓሚ እዩ። እዚ ክፍሊ’ ዚ ናይ ስራሕ ምቑጻር ጠቕሚን ብዛእባ ዝምልከቶ ሕጊ ንምፍላጥ ሓገዝ ክህበኩም ይኽእል። ስደተኛታት ከም ናይ ሃንግሪ ዜጋታት ማዕረ መሰል ስለዘለዎም ስራሕ ናይ ምቑጻር መሰሎምን ኣብ ስራሕ ቦታ ዘለዎም መሰል ማዕረ ኢዩ። ብተወሳኺ፣ እዚ ክፍሊ’ዚ ኣስረሕቲ ናይ ስደተኛታት ክእለት ዝፍትኑሉ፣ ዘለዎም ናይ ትምሕርቲ ወተቓቅቲ ተቐባልነት ከምዘለዎ ንምርግጋጽ ሓገዝ’ ውን የቕርብ።

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ