ሓበሬታንስደተኛታት

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ዕድልክትረኽቡትደልዩ ዶ?

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣቕርቦት ንኤርላንድ እዩ ሕጋዊ ተገይሩ ስደተኛታት፣ ግዜኣዊ ሓለዋ ዝተፈቐዶም ሰባት ወይ ሃገሮም ገዲፎም ኣብዚ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ኤርላድ ንምስራሕ ካብ ናይ ፍትሒ ሚኒስቴር ናይ ምስራሕ መሰል ፈቓድ ከምፅኡ ኣለዎም እዚ ድማ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ከይዲ ኣይኮነን። ብዛዕባ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣቕርቦት፣ ስደተኛታት ናይ ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ናይ ስራሕ ኣቕርቦት ክህልዎምን ናይ ተግባራዊ ስራሕቲን ሞያዊ ስልጠናታትን ክህልዎም ኤርላንድ ትፅበበዮም።

 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ