ናይ ምትሕብባር ሓገዝ

ኣብ እዳጋ ዕዮ ምዕታው ማለት ክእለትካ ተቐባልነት ረኺቡ ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ካልኣይ ኣድላዪ ኹነታት ከም ኢንግሊሽ ወይ ሃንጋሪ ምዝራብ ምኽኣልእን መንበሪ ገዛ ምርካብውን ከምትኽእል የርኢ። ብዙሓት ትካላት ከም ናይ ቋንቋ ምምሃር፣ መንበሪ ገዛ ምርካብ፣ ሕጋዊን ስነ ልቦናዊን ሓገዝ፣ ከምኡውን ከኣ ናይ ስራሕ ምድላይ መምርሒን ናይ ምትሕብባር ሓገዝ ግልጋሎት ክህብኹም እዮም።

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ