Informácie pre zamestnávateľov

Chcete zamestnať osobu s udelenou medzinárodnou ochranou?

Chcete zamestnať utečenca?

Na tejto stránke nájdete všetky relevatné externé linky užitočné pre Vás, ak ste zamestnávateľ na Slovensku a chcete zamestnať medzinárodných zamestnancov.

 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ