Hľadáte si prácu?

Informácie pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou

Hľadáte si prácu?

Na tejto stránke nájdete informácie o prístupe na trh práce a ku vzdelaniu, informácie o uznávaní dokladov a kvalifikácie aj o integrácii do spoločnosti.

 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ