Informácie pre sprostredkovateľov

Chcete poskytnúť pomoc/podporu osobe s udelenou medzinárodnou ochranou?

Chcete poskytnúť pomoc alebo podporu osobe s udelenou medzinárodnou ochranou?

Ak ste zamestnávateľ alebo inštitúcia a chcete poskytnúť prácu či pomoc osobe s udelenou medzinárodnou ochranou pri vstupe na trh práce, na tejto stránke nájdete relevantné odkazy na vládne inštitúcie alebo neziskové organizácie, ktoré už týmto osobám pomoc a služby poskytujú.  

Žiadatelia o azyl sa môžu zamestnať po 9 mesiacoch od podania ich žiadosti o azyl. Osoby, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana majú voľný vstup na trh práce (bez potreby pracovného povolenia) ihneď po získaní svojho statusu. Obe kategórie osôb s medzinárodnou ochranou majú na pracovnom trhu rovnaké právne postavenie ako občania SR, majú rovnaké práva a povinnosti.


 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ