Úspešné príbehy

Úspešné príbehy, ktoré vám predstavujeme, sú príbehy jednotlivcov-utečencov na ich ceste k zamestnaniu. Ukazujú ľudskú stránku integrácie na trh práce ako zo strany zamestnávateľa, tak aj zo strany zamestnancov a sú priamo prepojené na tému uznávania zručností a kompetencií.  

Úspešné príbehy sú zozbierané vo všetkých deviatich krajinách participujúcich na projekte Skills2Work a viac ďalších bude zverejnených čoskoro.

 
 
 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ