Zgodbe o uspehu


Zgodbe o uspehu, prikazane na tej strani, so zgodbe beguncev o njihovi poti do zaposlitve Prikazujejo človeško podobo vključevanja na trg dela, tako z vidika delodajalcev kot delavcev, in imajo jasno povezavo s prepoznavanjem znanj in kompetenc.

Zgodbe o uspehu so zbrane v vseh devetih državah, ki sodelujejo v projektu Skills2Work, kmalu pa bodo objavljene tudi na tej strani.

 
 
 
 
   

 
 
 

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ