ኣብ ስሎቬንያ ዝርከብ ኣስራሓይ

Owner of DG69 a wholesale company for organic fruits and vegetables

ናይ ሚኪኤላ ታሪክ

DG69 ቅድሚ 20 ዓመታት ዝተመስረተ ትካል ኢዩንዝሓለፉ ሸውዓተ ዓመታት ውን ብዛዕባ ናይ ኢኮሎጂ ብጽዑቕ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ። ብማእኸላይ 20 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ናይ ጅምላ ዕዳጋትካል ኣለዉ።

ሚኪኤላ ከምዝገለጸቶ፣ ናይ ስደተኛታ ምቑፃር ቀይዲ “ብኣጋጣሚ እዩ ተፈጢሩ”። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ምርቲ ትካሎም ዝሰርሐሎም ሰብ ኣብ ምድላይ ኮለዉ፣ ካብ Ljubljana ኦመር ናብ Drenov grič ብዛዕባ ስራሕ ክሓትት መፂኡ። ስራሕ ንምርካብ ዝነበሮ ተለዓዓሊነት እዩ ክቖፅርዎ ዘገደዶም። ናይ GD69 ስደተኛ ዝኾነ ሰራሕተኛ ኦመር ጥራሕ እዩ። ካብ ጊኒ ዝመፀ እዩ። ቅድሚ ኣብ ስሎቬንያ ምቕማጥ ምጅማሩ ንነዊሕ ግዘ ኣብ ጉዕዞ ነይሩ፣ ብቱርኪ፣ ግሪክን ሃጋሪን ከባቢታት። ኦመር ናይ ሙሉእ ግዘ ሰራሕተኛ ናይ DG69 እዩ፣ ናይ ስራሕ ኮንትራቱ ድማ ንሓደ ዓመት እዩ።

ናይ ሚኪኤላ ንፁር መልሲ ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ኩነታት ዘለዎምን ዘይብሎምን ሰባት ኣፈላላይ እዩ፣ “ኣይፋል፣ ሰብ ሰብ እዩ”።

ብናይ ሚኪኤላ ኣረኣእያ፣ ኦመር ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ከምዝምጥን ኣመስኪሩ። እዚ ትካል ለሚንን ኣራንሺን ንምዕሻግ ዝጠቅም ማሽን ኣለዎ ኦመር ድማ “ምስ እዛ ማሽን ተወሃሂዱ ከም ሓደ ኮይኖም ምስራሕ ጀሚሮም”፣ ክትብል ሚካኤላ ተብራህርህ። ኣዝዩ በርቲዑ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ እዩ “ሰብ ብዛእባ ስደተኛታት ዘለዎ ሕማቕ ኣረኣእያ ዘፍርስ እዩ”። ኦመር ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ምኻኑ ብዝበለፀ ኣስተዋፅኦ ይገብር። ኦመር ኣብ Drenov Grič ገዛተኻርዩ ይነብር።

ናይ ሚኪኤላ ንፁር መልሲ ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ኩነታት ዘለዎምን ዘይብሎምን ሰባት ኣፈላላይ እዩ፣ “ኣይፋል፣ ሰብ ሰብ እዩ”።

IOM ኩኪስ ስለዝጥቀም፡ ነዚ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዚ ክትጥቀሙሉ እንከለኹም ንውዕል ምጥቃም ናይ’ዞም ኩኪስ እዚኣቶም ብዝምልከት ትሰማምዑ ኣለኹም ማለት እዩ። ዕጸዉ